Privacy Policy

SEKRETESSPOLICY

Vi vet att du bryr dig om dina personuppgifter och hur de används, och vi vill att du ska lita på att Odd Agency använder dina personuppgifter med försiktighet. Denna Sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem.

När du läser vår policy, kom ihåg att det gäller alla företag i Odd Agency- familjen: Oddweek AB, All Odds AB

VEM SAMLAR IN UPPGIFTER?

Denna Sekretesspolicy gäller personuppgifter som samlats in av Odd Agency i samband med de tjänster och system vi erbjuder eller tillhandahåller.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Personuppgifter betyder all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ.

Vi kan samla in personuppgifter från olika källor. Detta inkluderar:

  • Personuppgifter du ger oss direkt,
  • Personuppgifter vi samlar in automatiskt, och
  • Personuppgifter vi samlar in från andra källor.

Personuppgifter betyder all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ.

SÄTT DÄR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan samla in personuppgifter från olika källor. Detta inkluderar:

Personuppgifter du ger oss direkt. Vi samlar in data om hur du använder våra tjänster, till exempel vilken typ av innehåll du ser eller engagerar dig i, eller hur ofta och hur länge du är aktiv. Vi samlar också in personuppgifter som du ger oss när du anmäler dig för ansökan till ledigt jobb, fyller i en enkät eller registrerar dig för att komma i kontakt med oss.

Personuppgifter vi samlar in automatiskt. Vi tar även emot och lagrar även vissa typer av personuppgifter, närhelst du interagerar med oss online. Vi använder, till exempel, cookies och för att erhålla personuppgifter när din webbläsare öppnar vår webbplats.

Personuppgifter vi samlar in från andra källor. Vi samlar in personuppgifter från andra källor, inklusive våra betrodda partnerskap med tredje part och där vi driver Odd Agency-konton på tredje parts plattformar: När du, till exempel, använder ”gilla”-funktionen på Facebook eller LinkedIn.

I VILKET SYFTE ANVÄNDER VI DINA DATA?

Vi samlar in, behandlar och avslöjar dina personuppgifter endast för specifika och begränsade ändamål. För att utveckla och förbättra våra tjänster, kommunikationsmetoder och funktionaliteten hos våra webbplatser, tillhandahålla kommunikation och utvärderingar.

Vi samlar in, behandlar och avslöjar dina personuppgifter endast för följande ändamål.

För att behandla och svara på dina förfrågningar eller kontakta dig för att svara på dina frågor och/eller önskemål.

För att utveckla och förbättra våra tjänster, kommunikationsmetoder och funktionaliteten hos våra webbplatser.

För att förstå och bedöma intressen, önskemål, och behov som förändras hos konsumenter, för att förbättra vår hemsida, våra nuvarande tjänster och/eller utveckla nya tjänster.

VEM KOMMER DET ATT DELAS MED?

Som verksamhet delar Odd Agency dina personuppgifter endast internt och med utvalda betrodda tredje parter. Vi delar till exempel dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer vid behov för att kunna samarbeta.

Vi kan överföra och avslöja dina personuppgifter till tredje part: För att uppfylla en laglig skyldighet. När vi i god tro tror att en tillämplig lag kräver det. För att upptäcka och skydda mot bedrägerier, eller eventuella tekniska problem eller säkerhetsproblem.

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Odd Agency delar personuppgifter internt eller med tredje part för ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.Odd Agency skickar endast personuppgifter som samlats in inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA) till utlandet under omständigheter som lagen kräver.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Odd Agency tar säkerheten för dina personuppgifter mycket seriöst. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter från missbruk, störningar, förluster, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande.

Tillgång till dina personuppgifter är endast tillåtet bland våra anställda och ombud på grundval av nödvändig information och omfattas av tydliga avtalsförpliktelser när de behandlas av samarbetspart.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver det för det syfte de behandlas för. Vi kommer aktivt att granska personuppgifterna vi håller och radera dessa säkert, eller i vissa fall anonymisera  dessa, när det inte längre finns ett juridiskt, affärsbehov för att de ska behållas.

Information och råd om dina rättigheter kan erhållas från datasäkerhetsmyndigheten i ditt land. Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka email eller skicka en förfrågan via formuläret “Contact” på vår webbplats. 

HUR KAN DU KONTAKTA ODD AGENCY?

Odd Agencys utsedda ansvariga för denna fråga är Katarina Svärdhult som kan kontaktas på Odd Agency i Stockholm via email: katarina.svardhult@oddagency.se

Om du har några frågor om Odd Agencys Sekretesspolicy eller databearbetning eller om du vill lämna ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala lagar om sekretess, var vänlig gör det genom att skicka ett e-mail  eller skicka en begäran genom formuläret ”Contact” på våra webbplatser.

HUR HÅLLER VI DENNA POLICY UPPDATERAD?

Vi uppdaterar denna Sekretesspolicy vid behov för att återspegla kundernas feedback och ändringar i våra tjänster. När vi gör ändringar i denna dokument kommer vi att revidera det ”senast uppdaterade” datumet högst upp i denna Policy.

What would you like to talk about?

“My name is

____________________

and I work for

____________________

.
I’d like to know more about
Get back to me at

__________

@

________

.

____


Send